Счетоводство на онлайн магазин | www.accountplusminus.com

Електронната търговия (e-commerce) е бързо развиваща се индустрия, която предлага огромни възможности за бизнеси от всички мащаби. За да успеят в тази конкурентна среда, собствениците на електронни магазини трябва да имат силен финансов контрол. Счетоводството за електронна търговия е ключов инструмент за постигане на това.

За съжаление, много собстеници на онлайн магазини задават този въпрос, преди да осъзнаят каква бъркотия са техните счетоводни книги, което често е резултат от липсата на познания за счетоводство в електронната търговия на предишен счетоводител. Липсата на знания се отразява на това как се прави бизнес и може да повлияе на устойчивостта и растежа. Така че трябва да намерите външен счетоводител, дори в ранен етап на растеж, който разбира уникалните аспекти на счетоводството на електронната търговия.

Има няколко фактора, които препоръчваме, когато търсите счетоводител за електронна търговия:

Работили ли са преди с вашите канали за продажба?

Разбират ли процесорите за онлайн плащания?

Запознати ли са с онлайн счетоводния софтуер?

Развиват ли се в технологиите?

Когато преговаряте с потенциални външни счетоводители за вашия магазин за електронна търговия, това са типовете въпроси, на които трябва да получите отговор.

Разбиране на вашите канали за продажба

Една от основните разлики, които ще откриете при счетоводството на онлайн магазин, е че финансовата дейност протича през вашите канали за продажба, а не през банковите ви сметки. Добрият счетоводител на електронната търговия знае, че трябва да рови из вашите канали за продажба за точни финансови данни. Този човек или екип ще трябва да е запознат с инструменти като A2X, които се свързват от Amazon Seller Central към Xero.

Компаниите за електронна търговия е добре да използват онлайн счетоводни програми като Xero или QuickBooks Online. Тези програми имат страхотна екосистема от приложения, включително данък върху продажбите, заплати и инвентар, които могат да бъдат интегрирани с вашия счетоводен софтуер.

Тъй като онлайн счетоводният софтуер е от съществено значение за бизнеса с електронна търговия, уверете се, че вашият счетоводител за електронна търговия е запознат с тези платформи.

Марж на брутната печалба

Най-важното число, което счетоводителят на електронната търговия трябва да получи правилно, е вашият марж на брутната печалба

Тъй като 90% от вашите бизнес решения се вземат от брутните печалби, вашият счетоводител ще трябва да има задълбочени познания по отношение на тези стойности.

Тъй като вашият брутен марж на печалба е толкова важен, трябва да записвате точно приходите. Постигането на точни данни за брутната печалба изисква разбиране как да я изчислявате и кога да записвате във вашите книги.

Заключение

Счетоводството за електронна търговия е важен инструмент, който може да ви помогне да постигнете успех в този конкурентен бизнес. Като намерите опитен счетоводител, който е запознат с нуждите на вашия бизнес, можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре – да управлявате своя бизнес.

By traki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *